Meny

HSB S:t Olovs vång

Välkommen till S:t Olovs vång koloniförening!

Under 1910-talet anlades de första kolonierna i området i form av odlingslotter. Eftersom Sverige var ett typiskt agrarsamhälle för hundra år sedan så fungerade inte livsmedelsförsörjningen i de snabbt växande städerna och kolonierna blev ett sätt för stadsborna att skaffa sig färskvaror.

I början av 1920-talet bildades den första koloniföreningen på området. Därefter gick utvecklingen snabbt. Stadsborna flyttade ut och bodde i sina kolonier under sommaren och området växte.

Målet för koloniföreningen idag är att i största möjliga utsträckning bevara koloniområdet så intakt det är möjligt i framtiden.

S:t Olovs vång

261 53 Landskrona

Visa på stor karta