Meny

HSB S:t Olovs vång

Styrelsen

Per-Olof Persson
Ordförande

Chri Persson
Sekreterare

Arne Hansson
Kassör

Jimmy Emilsson
Ord. led.

Predrag Vuxna
Suppl.

Samira Dedovic
Suppl.

Jan Nilsson
Revisor.

Inger Nilsson
Revisor.

Jeanette Höljefors
Rev. Suppl.

Anitha Nordahl
Valberedn.

Monica Hansson
Valberedn.

Nyheter

Nyheter
Alla meddelanden från föreningen kommer ni i fortsättningen att hitta under rubriken ” Nyheter ” i hemsidans innehållsförteckning....

Alla nyheter →