Meny

HSB S:t Olovs vång

Nyheter

Här kommer vi att lämna ut nyheter och annan information som är viktig eller av allmänintresse för våra medlemmar.

Landskrona 2024

På bild ser ni föreningens informationsplats, denna är placerad vid risficka. Där hittar ni en allmän annonstavla samt en informationstavla som styrelsen använder. Ni hittar även en postlåda där ni kan lämna meddelande till styrelsen. Vi finns även på Facebook, sök på S:t Olovs vång Koloniförening Landskrona. För att beviljas inträdde i Facebook gruppen MÅSTE ni svar på inträddes frågorna. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Landskrona 2024-04-24

Landskrona 2024-05-10

Den sista i denna månaden skall medlemsavgifterna till föreningen vara betalda. Vi önskar att slippa skicka ut påminnelser om detta (onödiga avgifter för mottagaren). Har ni några frågor om detta var vänligen och skicka ett mail på kontakt@stolovsvang.se så ska vi försöka att besvara era frågor.

Viktigt att ni anger faktura numret när ni gör er betalning.

Med vänlig hälsningar

Styrelsen

Landskrona 2024-05-23

Det är av största vikt att medlemmar informerar föreningen när ni byter bostadsadress, mailadress och mobilnummer. Detta gör att vi kan komma i kontakt med våra medlemmar när vi har viktig information att delge.

Med vänlig hälsningar

Styrelsen

Nyheter

Nyheter
Alla meddelanden från föreningen kommer ni i fortsättningen att hitta under rubriken ” Nyheter ” i hemsidans innehållsförteckning.   Landskrona 24 maj...

Alla nyheter →