Meny

HSB S:t Olovs vång

Nyheter

Här kommer vi att lämna ut nyheter och annan information som är viktig eller av allmänintresse för våra medlemmar.

Landskrona 2019-03-15

På bild ser ni föreningens informationsplats, denna är placerad på vår risficka. Där hittar ni en allmän annonstavla samt en informationstavla som styrelsen använder. Ni hittar även en postlåda där ni kan lämna meddelande till styrelsen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Landskrona 2019-03-15

Parkslide, Fallopia japonica, är en främmande art i landet som kan sprida sig snabbt och orsaka stora skador. För ytterligare information klicka på länken.

Parkslide – en besvärlig främmande art

Nyheter

Nyheter
Alla meddelanden från föreningen kommer ni i fortsättningen att hitta under rubriken ” Nyheter ” i hemsidans innehållsförteckning.   Landskrona 24 maj...

Alla nyheter →