Meny

HSB S:t Olovs vång

Nyheter

Här kommer vi att lämna ut nyheter och annan information som är viktig eller av allmänintresse för våra medlemmar.

 

Landskrona 2017-10-04

Under måndagen den 2 oktober 2017 genomfördes en rundvandring i området av styrelsen. Vid denna rundvandringen så var det åtskilliga brister som var återkommande.

I arendeavtalet så var det §9 och §12 som inte följdes och i ordningsreglerna var det följande punkter som ej följdes 1,3,4,7,9,10 och 11. När det gäller punkt 9 i ordningsreglerna så har vi haft problem med att denna INTE följs under hela säsongen. Den lyder följande ” Det åligger varje kolonist att transportera byggavfall och grovsopor till den kommunala soptippen. Är det sorterat så kostar det inget.”

Detta har medfört att vi iår har haft större kostnad när det gäller tömningen av hushållscontainern och riscontainern. Om det inte blir en förändringen i denna frågan så får styrelsen se över hur vi bäst kan se till att punkt 9 i ordningsreglerna kan följas.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Nyheter

Nyheter
Alla meddelanden från föreningen kommer ni i fortsättningen att hitta under rubriken ” Nyheter ” i hemsidans innehållsförteckning....

Alla nyheter →